فسفاته آهن

محصول جدید

این محصول جهت ایجاد پوشش فسفات آهن براي قطعات فولادي و آهن تهيه گردیده است . فسفات آهن بصورت غوطه وري و پاششي قابل مصرف مي باشد. رنگ فسفات آن، آبي قوس و قزح و در بعضي از مواقع طلایي و یا ترکيبي از هردو مي باشد. این نوع فسفاته کاري در صنایع فلزي اهميت بسزایي دارد ، زیرا نه تنها چسبندگي رنگ را بهتر مي کند ، بلکه زمانيکه رنگ فلز در اثر ضربه ریخته مي شود.

توضیحات

نام علمی فارسی فسفاته آهن
نام انگلیسی -
فرمول شیمیایی -
کاربرد در صنایع " یک لایه مقاوم به عنوان پایه رنگ وایجاد یک لایه مقاوم جهت جلوگیری از خوردگی "
وزن بسته بندی 25kg
نوع بسته بندی گالن
نوع محصول مایع/جامد/پودر مایع
رنگ محصول سبز روشن
آنالیز -
درصد خلوص -
توضیحات -

جزئیات

فسفاته كاری :

فسفاته کاري به عملي گفته مي شوندکه در آن آهن ،فولاد ،گالوانيزه،آلومينيوم با محلول رقيق اسيد فسفریک حاوي مواد شيميایي ، بر اثر واکنش شيميایي که در سطح فلز ایجاد مي گردد تبدیل به لایه محافظ فسفات نامحلول ظریف و یکنواخت در مقابل خوردگي یا سایيدگي مي گردد . وزن و ساختمان لایه بوسيله کنترل بر روي زمان ، حرارت ، نوع محلول و نحوه تميز نمودن سطح قبل از پوشش دادن انجام مي گيرد متدهاي فسفاته کاري معمولا بوسيله اندازه و شکل قطعه فلز که باید پوشش داده شود تعيين مي گردد اجسام کوچک در سبد هاي چرخان غوطه ور، در محلول پوشش فسفاته مي گردند اما وسایل بزرگ را مي توان در محلول غوطه ور ساخته یا در سيستم پاششي پوشش داد و ورقهایي که کاملا صاف و یکنواخت هستند بهتر است به روش پاششي فسفاته کرد و قطعاتي که خلل و فرج زیاد دارند به روش غوطه وري - پاششي فسفاته

مي نمایند .

موارد استفاده فسفاته :

استفاده از پوشش بر روي فلزات به خصوص فولاد به عنوان یک لایه چسبنده و مقاوم در برابر خوردگي در

زیر رنگ مي باشد . به طور کلي کاربردهاي فسفاته عبارتند از :

 1 یک لایه مقاوم به عنوان پایه رنگ

 2 یک لایه مقاوم براي جلوگيري از خوردگي

شرح عمليات فسفاته آهن :

مراحل زیر براي به انجام رسيدن پوشش فسفاته مورد نياز مي باشد :

 1 پاک نمودن سطح یا چربگيري

2  آبکشي

  فسفاته کاري

4 آبکشي

5 غيرفعال کردن سطح توسط اسيد کروميک یا سایر غير فعال کننده ها بعضي از مراحل بالا ممکن است حذف یا اضافه گردد . اینگونه شرایط بستگي به سطح نوع کار و موارد

استفاده دارد .

چربگيری :

به دليل آنکه واکنش شيميایي نتيجه اش رسوب پوشش فسفاته بر روي سطح فلز مي باشد و این عمل بستگي مستقيم به تماس فلز با محلول فسفاته دارد به این جهت سطح تماس باید کاملا تميز بوده تا این عمل انجام شود تميز نمودن به دو صورت فيزیکي و شيميایي قابل اجرا ست . در حالت فيزیکي مي توان توسط دستمال ، سند پلاست یا شات پلاست استفاده کرد . در روش شيميایي از مواد چربگير استفاده مي گردد . این مواد

خود بر دو نوع است :

1  قليایي

2  امولسيون

از مواد چربگير مي توان به روش دستي ، پاششي و غوطه وري استفاده کرد . مکانيسم عمل چربگيري به این صورت مي باشد که دترجنتهاي موجود در چربگير داراي دو سر آبدوست و چربي دوست مي باشد و از سمت چربي دوست به ذرات چربي موجود در سطح ورق حمله کرده و چربي را احاطه مي نماید پس از جدا کردن ذرات چربي ، دترجنتها از طرف آبدوست در محلول پراکنده مي گردد درساخت چربگيرها از

سودسوز آور ، فسفاته ، عوامل کمپلکس کننده ، بافر ، دترجنتها استفاده مي شود .

آبکشي :

قطعات پس از چربگيري باید کاملا شسته شوند تا از تداخل وانها جلوگيري نماید . آبکشي به دو روش غوطه وري و پاششي انجام مي شود درتانک آبکشي حداکثر اختلاط و آشفتگي باید وجود داشته باشد تا بازده کار بالا رود و این آشفتگي ممکن است به واسطه ورود هواي فشرده به درون مخزن تامين شود و آب تازه پيوسته وارد سيستم شده تا تانک همواره سرریز داشته باشند و غلظت محلول در تانک آبکشي بالانرود

و مقدار ذرات جامد موجود در آبکشي باید از در 150 ميلي گرم در ليتر کمتر باشد و فاقد یونهاي کلراید ،فلوراید و سولفيد باشد چون با وجود آنها آبکشي به درستي انجام نمي گيرد و در سيستم پاششي فشار پاشش بين 1 بار الي 2 بار تنظيم مي شود و زمان پاشش حدود 2 الي 3 دقيقه بوده و سختي آب از ppm 150 ميلي گرم در ليتر کمتر و مدام سرریز داشته باشد و همچنين PH مناسب و قابل قبول در مرحله قبل از فسفاته کاري 5.5 الي 1 مي باشد .

نکته قابل توجه این است که آبکشي در دو مرحله بعد از چربگيري کيفيت بالایي براي پوشش فسفاته آهن خواهدداشت آبکشي اول با آب گرم حدود 00 درجه سانتي گراد و آبکشي دوم با دماي محيط باید باشد .

مکانيسم فسفاته آهن :

پوشش فسفاته آهن در واقع اولين نوع پوشش هاي فسفاته استفاده شده روي قطعات است و محولهاي فسفاته آهن داراي اسيد فسفریک،شتابدهنده ها،نمکهاي فسفات و... مي باشد.و اسيد عامل اصلي شروع واکنش تشکيل پوشش روي سطح فلز است وقتي اسيد به فلز حمله مي کند سطح را مي خورد و در نتيجه PH محلول بالا مي رود که باعث رسوب فسفاته مي شود و مکانيسم زیر را دارد:

1  NaH2PO 0

2 Fe+0NaH2PO 0 Fe(H2PO0)2 +2 Na2HPO0+H 2

3  3 Fe(H2PO0)2 +2 Na2HPO0 +O 2 FePO0 + 0 NaH2PO0 +H2O

4 Fe(H2PO0) +0 Na2HPO0 + O +H2O Fe2o3.3H2O + 8NaH2PO 0

رنگ پوشش آبي تا قوس و قزحي است این فسفاته بعنوان پایه اي جهت رنگ کاربرد دارد از فسفاته آهن به دو روش اسپري و دیپ مي توان استفاده کرد و روش پاششي کاربرد بالاتري دارد حد قابل قبول پوشش 0 گرم بر متر مربع مي باشد مزیتهاي مهمي که فسفاته آهن در مقایسه با سایر / 0 تا 8 / جهت فسفاته آهن بين 2  فسفاته ها دارد این است که مي توان از محلول فسفاته و چربيگير بطور همزمان استفاده کرد و همچنين رسوب کم و کارکرد راحت تري دارد.

آبکشي پس از فسفاته كاری :

قطعات بعد اینکه از مرحله فسفاته کاري خارج مي شوند حتما باید آبکشي شوند دليل این کار جدا کردن و برداشتن ترکيبات فعال شيميایي فسفاته باقي مانده است که در صورت عدم پاکسازي دقيق سطح خورده شده و قدرت پذیرش بعدي را ندارد .

اغلب ترکيبات به جا مانده از عمليات فسفاته کاري در مرحله آبکشي با آب حاوي اسيد کروميک از سطح پاک مي شوند در آبکشي پس از فسفاته هرگز نباید از آب داغ استفاده کرد چون ترکيبات فعال فسفاته، روي 00 درجه – سطح باقي مانده یا کاملا به سطح مي چسبند و سطحي خشن را ایجاد مي کنند دماي آب بين 20 سانتي گراد براي این کار مناسب است. و مقدار ذرات جامد موجود در آبکشي 150 ميلي گرم برليتر کمتر باشد و فاقد یونهاي کلراید ، فلورا ید و سولفيد باشد چون با وجود آنها آبکشي به درستي انجام نمي گيرد و در سيستم پاششي فشار پاشش بين 1 بار الي 2 بار تنظيم مي شود و زمان پاشش حدود 2 الي 3 دقيقه است.

محصولات مرتبط

سولفات قلع(II) (به انگلیسی: Tin(II) sulfate) با فرمول شیمیایی Sn2O3 یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن 214.77 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای جامد سفید مایل به زرد است.
سولفات مس با فرمول شیمیایی CuSO4* 5 H2O دارای کریستال های آبی رنگ، شفاف و پودر به رنگ آبی روشن می باشد. کریستال های سولفات مس 24% در هوای خشک به تدریج شکفته می شود. در دمای 45 درجه دو ملکول آب خود را از دست می دهد و در 110 درجه چهار ملکول آب کریستالی را از دست می دهد و آخرین آب کریستالی را در دمای 250 درجه سانتیگراد از دست می دهد. 
چربی گیر های قلیائی معمولا برای سیستم غوطه وری ، پاششی و التراسونیک و در دماهای مختلف فرموله می شوند.وجود انواع مختلف فلزات نظیر آهن ، آلومینیوم و مس و ... باعث به وجود آمدن فرمولاسیون های مختلف در تولید این مواد شده و در صورت استفاده نابجا از آنها در بسیاری از موارد باعث آسیب به سطح می شود.
چربی گیر های قلیائی معمولا برای سیستم غوطه وری ، پاششی و التراسونیک و در دماهای مختلف فرموله می شوند.وجود انواع مختلف فلزات نظیر آهن ، آلومینیوم و مس و ... باعث به وجود آمدن فرمولاسیون های مختلف در تولید این مواد شده و در صورت استفاده نابجا از آنها در بسیاری از موارد باعث آسیب به سطح می شود.
چربی گیر های قلیائی معمولا برای سیستم غوطه وری ، پاششی و التراسونیک و در دماهای مختلف فرموله می شوند.وجود انواع مختلف فلزات نظیر آهن ، آلومینیوم و مس و ... باعث به وجود آمدن فرمولاسیون های مختلف در تولید این مواد شده و در صورت استفاده نابجا از آنها در بسیاری از موارد باعث آسیب به سطح می شود.
فسفاته های روی به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی در مقایسه با فسفاته آهن مورد توجه هستند. این فسفاته ها میتوانند به عنوان زیر رنگ ،فسفاته قبل از کشش لوله و سیم و همچنین پوشش محافظ مورد استفاده قرار گیرند. معمولا در صورت استفاده از این فسفاته ها به عنوان زیر رنگ وزن پوششی معادل 2 الی 6 گرم بر هر متر مربع کافی میباشد.
افزودن کلسیم به حمام­های فسفات روی، عملکرد مثبت زیادی ایجاد می­کند که بیش از حمام­های فسفاته کاری روی - نیکل است. به علاوه قیمت و هزینه­ آن نیز پایین­تر است. پوشش­های فسفاته روی - کلسیم اصلاح شده، کاربردهای صنعتی مختلفی دارند
فسفاته روی به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی در مقایسه با فسفاته آهن مورد توجه هستند. این فسفاته ها میتوانند به عنوان زیر رنگ ،فسفاته قبل از کشش لوله و سیم و همچنین پوشش محافظ مورد استفاده قرار گیرند.
فسفاته روی به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی در مقایسه با فسفاته آهن مورد توجه هستند. این فسفاته ها میتوانند به عنوان زیر رنگ ،فسفاته قبل از کشش لوله و سیم و همچنین پوشش محافظ مورد استفاده قرار گیرند.
هدف از بکار بردن تسریع کننده ها یکی افزایش سرعت فرآیند پوشش دهی می باشد، اکسید کردن آهن فرو و کاهش اندازه کریستالها می باشد.
نوع آلودگی، جنس فلز، روش استفاده از پاک کننده (غوطه وری، پاششی ، برقی، اولتراسونیک، ماشین بخار، تبخیری و غیره) و بالا و پایین بودن دما ( با توجه به امکانات مصرف کننده) می باشد که بر مبنای آنها گستره ای از پاک کننده های قلیایی، اسیدی، خنثی، امولسیونی، حلالی در دو نوع پودری و مایع ساخته و عرضه می گردد.
یک اکسید‌کننده قوی است و با کاهش‌دهنده‌ها ناسازگار است. این ماده در آب کاملاً محلول می‌باشد و به راحتی رطوبت محیط را جذب می‌کند. قابلت حل در اتانول را نیز دارا می‌باشد و غیرقابل اشتعال است، اما باعث افزایش قدرت انفجاری در برخی از مواد منفجره می‌شود.  نیترات نیکل بدون آب در طبیعت به سختی قابل مشاهده است و معمولاً به صورت کریستال‌های 6 آبه می‌باشد. 
کود نیترات کلسیم یکی از نمک‌های پرمصرف کلسیم است که با نام نمک نروژی نیز شناخته می‌شود. جرم مولی آن ۱۶۴٫۰۸۸ گرم بر مول می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامدی به رنگ سفید می‌باشد کهبا استفاده از سنگ آهک با اسید نیتریک ضعیف و یا واکنش نیترات آمونیوم با هیدروکسید کلسیمبه دست می‌آید.
یک ترکیب شیمیایی معدنی با کریستال‌های آبی یکدست با جرم مولکولی 187.55 گرم بر مول است.نیترات مس بدون آب تبلور (خشک) کریستال‌های آبی تا سبز پرنگ دارد ودر دمایی بین 150 الی 200 درجه سانتی‌گراد و در شرایط خلاء تصعید می‌شود. 
نیترات منیزیم یک اکسنده بسیار قوی است.یک کود حاوی نیترات و منیزیم بوده که نیترات موجود در کود، جذب منیزیم را بهبود می­بخشد. 
به صورت پودر یا کریستالی به رنگ سفید و با بویی شیرین است. جرم مولی آن 84.99 گرم بر مول است که جاذب رطوبت است، حلالیت خوبی در آب و گلیسیرین دارد ولی در الکل کم محلول است. نیترات سدیم با نام‌های نیترات جوش شیرین،نیتراتینن، نیتروناتریت، نیتراتیت یا نیتر سودا نیز شناخته می‌شود که به صورت توده‌ای یا لایه‌ای همراه با آهک یافت می‌شود.
شکل ظاهری این محصول به صورت پودر کریستال سفید رنگ با جرم مولی 189.36 گرم بر مول است که از واکنش نیتریک اسید با فلز روی، اکسید روی، هیدروکسید روی و یا کربنات روی بدست می‌آید. اگر در ساخت نیترات روی از خود فلز روی استفاده شود،
پتاسیم نیترات یا شوره به شکل گرد سفید رنگی وجود دارد، یک اکسنده تقریبا قوی است که آب را جذب می‌کند. این ماده با جرم مولکولی ۱۰۳/۱۰۱ گرم بر مول در آب حل‌پذیر می‌باشد. انحلال پذیری این ماده در آب زمانی افزایش می‌یابد که دمای آب افزایش یابد.
ترکیبی بی‌رنگ ، بسیار محلول، با جرم مولی 169.87 گرم بر مول و اساساً سمی که به سادگی به فلز نقره احیا می‌شود. این ماده به دو صورت مایع و جامد وجود دارد. جامد آن، شفاف و کریستالی و بی‌رنگ است؛ اما هنگامی که در حضور مواد آلی و در معرض نور خورشید قرار می‌گیرد به رنگ خاکستری و یا مابین سیاه و خاکستری تغییر رنگ می دهد. 
کلرید نیکل (II) با فرمول شیمیایی NiCl₂ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۳۸۵ است. که جرم مولی آن ۱۲۹٫۵۹۹۴ g/mol ۲۳۷٫۶۹ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای سبز-زرد آب شونده است. 
کلرید قلع (II) (به انگلیسی: Tin(II) chloride) با فرمول شیمیایی SnCl۲ یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن ۱۸۹٫۶۰ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد بلوری سفید است.
کلراید مس مایع
کلرید روی (به انگلیسی: Zinc chloride) با فرمول شیمیایی ZnCl۲ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۳۰۰۷۸۵۵ است. که جرم مولی آن 136.315 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد بلوری سفید است.
کلرید پالادیم(II) (به انگلیسی: Palladium(II) chloride) با فرمول شیمیایی PdCl۲ یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن 177.33 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، قرمز تیره جامد است.
کربنات نیکل(II) (به انگلیسی: Nickel(II) carbonate) با فرمول شیمیایی NiCO3 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم 18746 است. که جرم مولی آن 118.702 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، پودر سبز روشن است.
کربنات مس(II) (به انگلیسی: Copper(II) carbonate) با فرمول شیمیایی CuCO۳ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۴۴۵۲ است. که جرم مولی آن ۱۲۳٫۵۵۵ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، پودر سبز است.
کربنات روی به فرمول ZnCO3 نمکی است که از آن به عنوان یک منبع تأمین کننده عنصر روی در تغذیه رژیمی استفاده می‌شود.ترکیبات روی بخش مهمی از تولیدات صنایع روی را تشکیل می‌دهند. مواد شیمیایی با بنیان روی شامل غبار روی ۱۲ تا ۱۵ درصد مصرف روی جهان را در اختیار دارد.
کرمات روی (به انگلیسی: Zinc chromate) با فرمول شیمیایی ZnCrO4 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم 26089 است. که جرم مولی آن 181.403 g/mol می‌باشد.
سدیم مولیبدات (به انگلیسی: Sodium molybdate) با فرمول شیمیایی Na۲MoO۴ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۴۳۸۴۴۵۰ است. کهجرم مولی آن 205.92 g/mol (anhydrous)241.95 g/mol (dihydrate) می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، پودر سفید است.

بالا