چربیگیر ها

چربی گیر ها وتمیز کننده های اسیدی

معمولا ترجیح داده میشود در مواقعی که فلز پایه دارای اکسید سطحی ،دوده و زنگ میباشد از تمیز کننده های اسیدی استفاده شود این نوع تمیز کننده ها معمولا برای کلیه فلزات قابل فرموله شدن هستند

چربیگیر ها 

3 محصول وجود دارد.

زیرشاخه‎ها

چربیگیر پودر

چربی گیری معمولاً اولین مرحله تمیز کاری و آماده سازی سطوح فلزی است که باید جهت پذیرش انواع پوشش های حفاظتی و یا تزیینی انجام شود. فرآیند چربی گیری به شیوه هایی اطلاق می گردد که طی آن چربی، گرد و غبار و هر گونه آلودگی از روی سطوح پاک می گردد. بديهی است كه اولين قدم در آماده سازی سطح فلز به دست آوردن يك سطح تميز است

عمل فسفاته كاری بايد روی سطحی تميز و عاری از هر گونه آلودگی و زنگ و غيره انجام پذيرد تا به واسطه واكنش شيميايی بين يونهای فسفات و سطح فلز عمل فسفاته انجام پذيرد، بنابراين تميزكاری قبل از فسفات كاری لازم و ضروری است.

چربیگیر مایع

چربی گیر مایع ماده ای است با خاصیت قلیایی بالا به صورت پودرکه برای چربی گیری سطوح با جنس آهن،گالوانیزه و زینک کوت و غیره در مرحله قبل از فسفاته و لعاب کاری فورموله شده است و به روش غوطه ور می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

چربیگیر آلومینیوم

چربی گیر های قلیائی معمولا برای سیستم غوطه وری ، پاششی و التراسونیک و در دماهای مختلف فرموله می شوند.
وجود انواع مختلف فلزات نظیر آهن ، آلومینیوم و مس و ... باعث به وجود آمدن فرمولاسیون های مختلف در تولید این مواد شده و در صورت استفاده نابجا از آنها در بسیاری از موارد باعث آسیب به سطح می شود.

چربی گیر های قلیائی معمولا برای سیستم غوطه وری ، پاششی و التراسونیک و در دماهای مختلف فرموله می شوند.وجود انواع مختلف فلزات نظیر آهن ، آلومینیوم و مس و ... باعث به وجود آمدن فرمولاسیون های مختلف در تولید این مواد شده و در صورت استفاده نابجا از آنها در بسیاری از موارد باعث آسیب به سطح می شود.
چربی گیر های قلیائی معمولا برای سیستم غوطه وری ، پاششی و التراسونیک و در دماهای مختلف فرموله می شوند.وجود انواع مختلف فلزات نظیر آهن ، آلومینیوم و مس و ... باعث به وجود آمدن فرمولاسیون های مختلف در تولید این مواد شده و در صورت استفاده نابجا از آنها در بسیاری از موارد باعث آسیب به سطح می شود.
چربی گیر های قلیائی معمولا برای سیستم غوطه وری ، پاششی و التراسونیک و در دماهای مختلف فرموله می شوند.وجود انواع مختلف فلزات نظیر آهن ، آلومینیوم و مس و ... باعث به وجود آمدن فرمولاسیون های مختلف در تولید این مواد شده و در صورت استفاده نابجا از آنها در بسیاری از موارد باعث آسیب به سطح می شود.
نمایش 1 - 3 از 3 مورد

بالا