اکسید ها

تهیه و تولید انواع اکسید ها 

از قبیل اکسید قلع 

اکسید نیکل

اکسید مس

اکسید ها 

3 محصول وجود دارد.

زیرشاخه‎ها

اکسید نیکل

اکسید نیکل (به انگلیسی: Nickel(II) oxide) با فرمول شیمیایی NiO یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۴۸۰۵ است. که جرم مولیآن ۷۴٫۶۹۲۸ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای جامد سبز رنگ است. معمولترین حالت اکسیداسیون نیکل ، 2+ است و این در حالی است که نیکل 3+ و 1+ نیز به ندرت مشاهده می‌شوند.

اکسید مس

اکسید مس(I) (به انگلیسی: Copper(I) oxide) با فرمول شیمیایی Cu۲O یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۰۳۱۳۱۹۴ است. که جرم مولی آن 143.09 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامدی با رنگ قهوه ای مایل به قرمز است. هر چند این اکسید به رنگ های بنفش ، زرد و نارنجی نیز بنابر روش سنتز و اندازه ی ذره مشاهده شده است.

اکسید قلع

اکسید قلع(II) (به انگلیسی: Tin(II) oxide) با فرمول شیمیایی SnO یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن ۱۳۴٫۷۱ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد نارنجی و قرمز است.

اکسید نیکل یک ترکیب شیمیایی معدنی با فرمول شیمیایی Ni2O3 می باشد و قابل ذکر است که این ترکیب اکسیده نیکل تنها اکسید پایدار از نیکل است. فرم کانی اکسید نیکل "Bunsenite" بسیار نادر و کمیاب است و به عنوان اکسید پایه فلزی پایه طبقه بندی می شود. چندین میلیون کیلوگرم در کیفیت های مختلف از این ماده، بطور عمده به عنوان واسطه در تولید آلیاژ های نیکل تولید شده است.
اکسید مس همان اکسید کوپریک، یک ترکیب معدنی با فرمول CuO است و دارای جرم مولکولی 79.55 گرم بر مول و دانسیته 6.315 گرم بر سانتی‌متر مکعب می‌باشد. یک جامد (معمولا به حالت کریستالی وجود دارد) سیاه رنگ  و از اکسیدهای بازی و ماده‌ای سمی و یکی از دو اکسید پایدار مس و نیمه رسانا است و به عنوان یک ماده معدنی به شکل تئوریت یافت می‌شود. 
اکسید قلع یک ماده ی شیمیایی غیرآلی است که با فرمول شیمیاییSnOوSnO2 نشان داده می شود و به رنگ سفید و دانه‌بندی شکری می باشد. جرم مولی آن ۱۳۴٫۷۱ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد نارنجی و قرمز است. چون این ماده پایه ساخت بقیه مشتقات قلع می باشد و با ساخت این ماده می توان تمام مشتقات قلع را تهیه نمود.
نمایش 1 - 3 از 3 مورد

بالا